Gạo ADC Lài Sữa tại siêu thị Mega Market

Gạo ADC Lài Sữa tại siêu thị Mega Market

ADC LÀI SỮA TẠI CHUỖI MEGA MARKET ADC Lài Sữa thơm dẻo ngọt cơm, phù hợp khẩu vị thích cơm dẻo nhiều. ADC Rice đã mất nhiều tháng và hàng chục mẻ sấy thử nghiệm mới tạo ra được công thức sấy cho gạo lên sữa chuẩn nhất. Theo đó, gạo lên được màu trắng sữa vừa tới, đạt...