Người Tiêu Dùng Nói Gì về Gạo ADC?

Người Tiêu Dùng Nói Gì về Gạo ADC?

Ý Kiến Khách Hàng “Tôi biết đến gạo ADC cũng rất tình cờ thông qua Hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm, vì tôi nghĩ gạo đều như nhau cả, nhưng sau khi nghe những lời tư vấn của nhân viên ở đây thì tôi biết được gạo không...