Gạo ADC Lài Sữa tên cũ là Gạo ADC Hương Sữa được sản xuất từ nhà máy gạo ADC